top of page

חניון לילה הר ארדון

 נוחות הגעה - מתאים לרכב שטח רך
כניסה ויציאה מהחניון רק בשעות אור יום
תנועת רכבים בשעות החשיכה אסורה
שירותים - כימיים
מקלחות - אין
ברז מים - אין
צל - בשעות הבוקר צל חלקי, מאפשר לינה עד מאוחר
ימי איסוף זבל - אין. בבקשה קחו את הזבל איתכם בסוף השהות -תודה

bottom of page